Makina TemelleriHizmet Açıklaması

Bu çalışma, yapı dinamiği ile ilgili özet bilgileri, makina ve makina temellerinin tipleri, temel 

tasarımı ve doğru temel tipinin seçilmesi, istenmeyen titreşimleri engellemek için temel altında 

sönümleyici kullanılması veya hendekler ile titreşimlerin yalıtımı konularını içermektedir. 

Temel tasarımında, frekans ve genlik mukayeseleri yapılarak uygun temel seçilir. Rezonansın 

önlenmesi için makina ile temel sisteminin özel frekansının uygun seçilmesi, ve izin verilen 

genlik değerinin aşılmaması tasarımda esas teşkil eder. Temel tasarımı yapılırken, eğer komşu 

yapı ve ekipmana zarar verebilecek titreşimler öngörülmüş ise bu titreşimlerden korunmak için 

uygun sönümleyici kullanılması gerekir. Bunun için kauçuk, neopren, çelik yay, ahşap, pnömatik

 sönümleyici vs. gibi malzemeler kullanılabilir.

Çözüm Basit

Tadilat Hakkında Herşey